Грешки, които допускаме когато преговаряме за цената на имот

Грешки, които допускаме когато преговаряме за цената на имот

Когато търсим да купим жилище, първата мисъл, която ни минава, виждайки дадена оферта е „Ще преговарям, за да намаля цената“. Дали обаче това е добра стратегия и винаги ли е работеща? Защото в желанието си да купим на по – ниска цена, може да загубим сделката.

Ето няколко грешки, които не бива да допускате, преговаряйки за цената.

Грешка № 1: Игнорирате колко дълго имотът е на пазара

Трябва да обърнете внимание на броя дни, в които един имот е на пазара, когато се подготвяте да преговаряте. Ако е от скоро – около 20 дни, но смятате, че това е вашият дом, ще ви трябва силна оферта. Ако е на пазара за повече от 90 дни, тогава може да дадете и по – ниска оферта.

Грешка № 2: Показвате, че можете да си позволите много повече от вашата оферта

Да, искате да сте силен купувач и имате писмо за предварително одобрение за кредит, което ще даде доверие на продавача, но не искате да му покажете, че всъщност можете да си позволите много повече от това, което той иска. Ако трябва да представите документ за одобрена определена сума, нека тя да бъде за не повече от предлаганата цена.

Грешка № 3: Предполагате, че всички уреди и мебели влизат в цената

Преди да дадете оферта, изяснете поддробностите за това, какво е включено в цената и какво не. Може да харесвате уредите, дизайнерските мебели и осветителни тела, но дали и те са част от сделката?

Грешка № 4: Фокусирате се само цената на имота

Цената на имота е само част от разходите, които вървят с него. Изяснете кой поема разходите по сделката, цената, на която ще бъде изповядана, какви са таксите и данъците, които тряба да платите в процеса на покупко – продажба. Важно е да знаете и кога ще бъде освободен имота, в случай, че живеете под наем и тряба ли да предвидите още разходи за наем.

Грешка № 5: Не проучвате пазара

Ако сте харесали даден имот, но смятате, че цената е по – висока от реалната, подгответе се, като направите проучване на пазара. Съберете данни за цените на сходни жилища, помолете агентът ви да ви съдейства и защитете цената, която давате.