Какво означава „малък апартамент“?

 Какво означава „малък апартамент“?

Някои думи имат различно значение в зависимост от това, къде се намирате. Особено в английския език понятията често за толкова различни, че трябва да се съобразявате в коя част на света или дори, в кой щат се намирате, за да разберете значението на дадена дума. Но дотук с лексиката.

Днес идеята за дом все по – често включва понятието „малък дом“. Какво означава обаче това? Защото ако за един малък дом е 30 кв.м, за друг това са 60 или до 100 кв.м. Разбира се, всичко е въпрос на лични разбирания, стандарт, начин на живот и интереси. От Apartment Therapy се опитват да отговорят на въпроса и разказват какво се все разбира по понятието „малък“ на различни места в САЩ.

"Микро апартамент" няма стандартна дефиниция в Съединените щати, според Urban Land Institute (ULI). Той използва дефиниция за "малък студиен апартамент, обикновено по-малък от 32 кв.м, с напълно функционираща и достъпна кухня и баня".

Наредбите, уреждащи минималните размери на жилищата, варират според общината. През 2014 г. Gizmodo публикува какви са минимумите за различни градове в САЩ за "микро апартаменти". Така в Сиатъл това са 8.5 кв.м, което си е по – малко от една кола. В Лос Анджелис под малко жилище се разбират 18 кв.м, а в Ню Йорк е изненадващо просторен  - 36 кв. метра.

Съществуват и други, по-интересни минимални стандарти за жилища в цялата страна, според доклада на ULI. В Сан Франциско например се гледа не само общият размер на жилището (20 квадратни метра), но и размерът на отделните части - най-малко 6.5 квадратни метра трябва да бъдат разпределени за баня и кухня. В Бостън една микро-единица трябва да бъде 42  квадратни метра и да се намира в рамките на една миля от обществения транспорт. Тук обаче не се включват така популярните на Запад домове на колела, които често са около тези квадратури. Те подлежат на различен набор от правила.

Важно е да се каже, че "малък" не означава "минимум". Трябва да се прави сравнение със „среден“. Ако долната граница за малко жилище е около или под законно приетите, горната граница трябва да бъде под средните размерите, приети за среден площ жилище.

Според данни от Rent Cafe, средният размер на апартамент в САЩ в момента е 82 квадратни метра. Според региона, средният размер на апартамента е някъде между 78 кв. м в Калифорния и 90 кв. м в югоизточната част. Т.е ако живеет на повече квадратни метри, нямате право да наричате жилището си „малко“.

Тогава, какво е „малък апартамент“?

Ако се оповаваме на данни от различни страни,  "малък апартамент" е някъде между средната долна граница - около 23 квадратни метра - и горната граница - около 79 квадратни метра. Така че е безопасно да се каже, че един малък апартамент е около 50 кв. метра или по-малко.

С уговорката, че това са данни за САЩ. У нас понятията и квадртните метри са малко размити… все още.