Столичната община ще реставрира късноантичния мавзолей до Южния парк

Столичната община ще реставрира късноантичния мавзолей до Южния парк

Столичната община ще реставрира късноантичния мавзолей до Южния парк. Общината участва като водещ партньор в проект „Повишаване на туристическата активност на София и Ниш“ по Програма за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия, приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“ към МРРБ. По проекта ще бъдат извършени ремонтни дейности, както и консервация, реставрация, експониране и социализация на археологическите останки от късноантичен мавзолей, който е открит в непосредствена близост до Южния парк в София.

Проучванията на обекта  са извършени  през 2001 г. под ръководството на археолози от „Регионален исторически музей – София“. Късноантичният мавзолей към днешна дата не е достъпен за посетители. Чрез проекта се цели реставриране и популяризиране на античния мавзолей в София, както и изграждане, развитие на обекта като модерна и съвременна туристическа атракция.

Освен консервационно-реставрационни дейности по археологическите останки на античния мавзолей, одобреният инвестиционен проект включва и изграждане на подземна електро- и ВиК инфраструктура, изграждане на информационен център, нова алейна мрежа за осигуряване на достъп на посетителите до експонираните обекти, алейно осветление, места за отдих и детски кът, както и озеленяване.

Проектът е на стойност 990 000 лв., от които 430 000 лв. са безвъзмездна финансова  помощ по Програмата за ТГС Интеррег – ИПП България – Сърбия, а останалите 560 000  лв. са от бюджета на Столична община.

Останалите партньори по проекта са Туристическа организация Ниш, Сдружение „Институт за прогрес и сътрудничество в региона на Западните Балкани – Ниш“ и Сдружение „Любов и светлина“ – Монтана.

Срокът за изпълнението на проекта е две години.