Модерен комплекс с жилищна част, офис сгради и хотел ще се издигне до „Пивоварница Каменица“

Модерен комплекс с жилищна част, офис сгради и хотел ще се издигне до „Пивоварница Каменица“

„Си Инвестмънт“ АД и „ЕС АЙ Дивелопмънт“ ЕООД са новите собственици на 30 500 кв.м от терена на „Каменица“ АД в Пловдив. Договорът беше сключен преди дни. 

Предвижда се върху останалата част от терена да бъде изграден модерен комплекс, включващ съвременни офисни и жилищни площи, хотел, спортен център с фитнес, закрит плувен басейн, детска градина, търговски обекти и обширно парково пространство.
 
Изграждането на новия комплекс „Каменица“ ще протече поетапно, като се предвижда целият проект да бъде окончателно завършен през 2023 година. Очакванията са, че строителството ще започне през 2018 г. с изграждането на офис сградите, жилищния комплекс и спортния център. Едновременно със строителството ще тече и оформянето на парковото и площадното пространство в сърцето на комплекса. Целият комплекс ще бъде обособен като свободна пешеходна зона, а за автомобилите ще бъде осигурен подземен паркинг с над 600 места.
 
 
 
„Процесът по избор на инвеститор продължи повече от две години, тъй като вложихме много усилия, грижа и внимание в подбора на най-подходящия партньор. Търсехме добросъвестен стопанин и достоен съсед, който да развие терена с отношение и ясна визия за бъдещето на града. В избраните инвеститори видяхме желанието за разгръщане на пълния потенциал на имота, стремеж за предоставяне на съвременни и модерни решения, както и готовност да реализират концепция, която да е най-благоприятна за пловдивчани и бъдещия облик на града., заяви Димо Димов, генерален директор на „Каменица“ АД.
 
 
Както вече обяви, „Каменица“ АД запазва като своя собственост 3 500 кв. метра от общата площ, върху която ще бъде изграден мултифункционалният комплекс „Пивоварница Каменица“. Строителството на самата Пивоварница ще започне през месец септември и се очаква да приключи и да отвори врати през 2018 г. В изграждането на комплекса ще бъдат вложени около 2 милиона евро и ще бъдат разкрити около 50 нови работни места.