Жалба бави 7 инвестиционни проекта в Икономическа зона Божурище

Жалба бави 7 инвестиционни проекта в Икономическа зона Божурище

 Жалба срещу обществена поръчка за 49 хил. лв. бави реализирането на 7 инвестиционни проекта на обща стойност над 230 млн. лв. в Икономическа зона Божурище. Предмет на поръчката е проектиране на уличната техническа инфраструктура на териториите от Фаза 2 на икономическата зона край София, като прогнозната й стойност е 96 000 лв. След обявяването на търга оферти са подадени от 8 фирми и съгласно посочения критерий за оценка "най-ниска цена" Национална компания Индустриални зони /НКИЗ/ избира изпълнител при ценово предложение от 49 хил. лв.

Следват жалби от класираните на второ и трето място в Комисия за защита на конкуренцията, като решението на КЗК е изцяло в полза на НКИЗ – становището е, че компанията е спазила процедурата и съвсем правилно е избрала изпълнителя. Сега фирмите, неспечелили поръчката, обжалват решението пред Върховния административен съд (ВАС). На този етап това забавя проектирането на част от пътната инфраструктура на зоната с над 4 месеца. Очаква се определяне на дата за заседанието на ВАС, което на практика може да е в средата на 2018 г.
 
 
Обжалването на поръчката за тази част от уличната мрежа на Икономическа зона-Божурище и забавянето на делото във ВАС ще засегне работата по 7 договорени от НКИЗ инвестиционни проекта на обща стойност над 234 млн. лева, съобщи пред "Фокус" изпълнителният директор на НКИЗ г-жа Антоанета Барес .
 
Инвеститорите, чиито терени граничат с тази част от инфраструктура в зоната, са чуждестранни и български, като някои са в напреднала фаза на изграждане на обектите си. Без необходимата инфраструктура не могат да ги въведат в експлоатация и да започнат да работят. И така една обществена поръчка за под 50 000 лв. спира за неопределено време инвестиции за стотици милиони. Това са сериозни компании, голяма част от които са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, посочват още от НКИЗ.
 
Проблемът се корени в икономически и правно необоснованите жалби от една страна и бавното гледане на тези дела във ВАС от друга.
 
Същевременно интересът от страна на чуждите инвеститори расте. Положителното е, че и български предприятия се разрастват и инвестират в собствени терени и сгради, където да позиционират производствата си за постоянно.
 
В момента НКИЗ води разговори с няколко български компании с интерес към позициониране в Икономическа зона София-Божурище. Всички те се оглеждат как започва изграждането на инфраструктурата във втората фаза на зоната. По думите на Барес в зоните на НКИЗ вече работят или в момента изграждат предприятия, складове, логистични центрове, хай-тек офиси и др. фирми от Германия, България, Гърция, Австрия, Израел, Турция, ОАЕ и др.
 
Същевременно, за да преодолее описаните трудности, компанията вече има цялостна промяна в подхода на работа - изпреварващо изграждане на необходимата инфраструктура. "До този момент принципът беше първо да се позиционира инвеститор и след това да започнем да изграждаме инфраструктура до съответния терен", обяснява Антоанета Барес. Това е заложено в първоначалната концепция за развитие на държавните зони. Според Барес обаче, този подход също поставя компанията в ситуация на догонване на инвеститорите, чийто срокове са доста амбициозни.
 
Компанията вече предприема мерки за стартиране на проектирането и изграждането "ан блок" на ключовите артерии във Фаза 2 на зоната, така че инвеститорите да стъпват на готова инфраструктура.