Въведените в експлоатация жилищни сгради се увеличава с 22.3 %

Въведените в експлоатация жилищни сгради се увеличава с 22.3 %

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. е 565, а новопостроените жилища в тях са 1 530. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са със 103 повече, или с 22.3 на сто, докато жилищата в тях намаляват с 221, или с 12.6 на сто. 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 76.6 на сто, с тухлена - 19.1 на сто, с друга - 3.4 на сто, и с панелна - 0.9 на сто. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79.1 на сто), следвани от жилищните кооперации (11.5 на сто).

През първото тримесечие на 2018 г. в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. броят на новопостроените къщи, жилищни кооперации и вили се увеличава, докато броят на новопостроените сгради от смесен тип намалява. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 89 сгради с 290 жилища в тях, Бургас - 70 сгради с 249 жилища, и Варна - 67 сгради с 349 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2018 г. е 147.7 хил. кв. м, или с 5.6 на сто по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява с 2.6 на сто до 97.3 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 89.3 кв. м през първото тримесечие на 2017 г. на 96.6 кв. м през същото тримесечие на 2018 година. 

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 258.0 кв. м, и Търговище - 240.5 кв. м, а най-малка - в областите Плевен - 73.3 кв. м, и Враца - 79.0 кв. метра.