Варна е с най - много нововъведени в експлоатация сгради

Варна е с най - много нововъведени в експлоатация сгради

През четвъртото тримесечие на 2018 г. са въведени в експлоатация 721 жилищни сгради с 2345 новопостроени жилища в тях, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. сградите са с 67 повече, или с 10.2%, а жилищата в тях се увеличават с 304, или с 14.9%.

Данните показват, че увеличението се дължи основно на новопостроените къщи. Броят на жилищните кооперации се запазва непроменен, а броят на сградите от смесен тип намалява.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 74.8%, с тухлена - 23.1%, с друга - 1.4%, и с панелна - 0.7%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79.5%), следвани от жилищните кооперации (12.3%).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 102 сгради с 413 жилища в тях, Пловдив - 88 сгради с 330 жилища, и Бургас - 74 сгради с 414 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.4%), следват тези с три стаи (34.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.8%. Данните показват, че заради засиления интерес през последните две години към покупка на тристайни жилища за разлика отпреди, когато фаворит на купувачите бяха двустайните, броят на тези с 2 и 3 стаи е почти изравнен.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Разград - 166.3 кв.м, и Ямбол - 151.9 кв.м, а най-малка - в областите Плевен - 73.3 кв.м, и Шумен - 76.1 кв. метра.