Турция открива служби за получаване на гражданство и разрешение за пребиваване

Турция открива служби за получаване на гражданство и разрешение за пребиваване

Турция открива офиси в цялата страна, където ще е възможно да се кандидатства за гражданство и разрешение за пребиваване, съобщават от портала Daily News. Тези административни звена целят да улеснят чуждестранните инвеститори при получаване на документи.

Наскоро условията за получаване на гражданство в Турция бяха облекчени. Право на турско гражданство има всеки, който е направил инвестиция от поне 500 000 долара или е закупил недвижим имот на стойност най-малко 250 000 долара, но няма право да го продава през следващите три години.

Турското гражданство се издава и на чужденец, който е създал 50 нови работни места, или е депозирал поне 500 000 щатски долара за три години във всяка банка, оперираща в Турция, или на чуждестранен купувач на държавни ценни книжа за поне 500 000 долара.