Цените на имотите в САЩ с най-голям ръст за последните 11 години

Цените на имотите в САЩ с най-голям ръст за последните 11 години

Според Националната асоциация на брокерите на имоти (NAR), през ноември 2017 г. продажбите на вторични имоти в САЩ се увеличиха с най-значително темпо от 11 години, според международния портал World Property Journal.

Във всички региони на страната, освен на запад, се отбелязва ръст на продажбите. Общото увеличение на броя на сделките за годината до ноември 2017 г. се увеличава с 5.6% (5.81 млн.).

Този ръст се улеснява от икономическия растеж на страната, бумът на пазара на ценни книжа и намаляващата безработица, отбелязва водещият икономист на NAR Лорънс Юън. По този начин броят на основните купувачи нараства, както и тези, които купуват нова къща за пари в брой. Средната цена на недвижимите имоти в САЩ през ноември 2017 г. е 248 000 щ.д., което е с 5,8% по-висока в сравнение с предходната година. През ноември растежът продължава тенденцията на постоянно покачване на цените, което е в продължение на 69 последователни месеца.