Това са страните с най-високи разходи за настаняване

Това са страните с най-високи разходи за настаняване

Според публикуваните наскоро данни на Европейската статистическа служба Евростат през изминалата година, в Европейския съюз средно 13% от населението изразходва повече от 40% от доходите си за поддръжка на жилищата.

Най-големите са разходите на домакинствата в Гърция, които трябва да похарчат до 45% от приходите си, следвани от Дания (23%), Германия (20%). Следват България (19%) и Белгия (16%).

Така например 1/5 от населението на България, живеещо в малки градове, и всеки четвърти гражданин, живеещи в селата, дават повече от 40% от заплатата си, за да подкрепят жилищата.

Също така, последните данни от Евростат показват, че 41% от населението на ЕС живее в големи градове, 31% -  малки градове и 18% в селските райони.