Строителството се забавя през март

Строителството се забавя през март

Строителството отбелязва лек спад за март, показват данни на Националния статистически институт.  Спрямо същия месец на предходната година то е с 1.5% по календарно изгладени данни.

На годишна база понижението на строителната продукция се дължи на инженерното строителство, където намалението е с 5.8%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.9%

В сравнение с февруари също има спад в сектора - с 0.7% и при двата вида строителство. При инженерното той е с 1.1%, а при сградното - с 0.3%.