Строителството отбелязва спад през ноември 2018 г.

Строителството отбелязва спад през ноември 2018 г.

Строителната продукция е намаляла с 1.8% през ноември 2018 г. в сравнение със същия месец на 2018 г, показват календарно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с октомври понижението е с 1.2%.

На годишна база спадът на строителната продукция се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където понижението е с 2%. При гражданското/инженерното строителство намалението е с 1.5% спрямо ноември 2017 г.

В сравнение с октомври 2018 г. продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1.4%, а от сградното строителство - с 1%.