Строителството леко се забавя през август

Строителството леко се забавя през август

Индексът на продукцията в сектор "Строителство" намалява с 0.6% спрямо равнището от предходния месец, показват предварителните данни за август на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение със същия месец на 2017 г. се отчита намаление от 1.1% на строителната продукция. 

През август 2018 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като намалението на продукцията от сградното строителство е с 0.8%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.3%.

На годишна база понижението на строителната продукция през август 2018 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 2.8%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увеличение с 1.1%.