Строителния сектор регистрира лек спад за декември 2017 г.

Строителния сектор регистрира лек спад за декември 2017 г.

Строителството отбелязва спад с 3% през последния месец на годината, показват данни на Националния статистически институт. Намаление има както в гражданското/инженерното строителство - с 3.8%, така и в сградното строителство - с 2.3% . 

Данните показват намаление от 4.1% на строителната продукция през декември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година 

На годишна база понижението на строителната продукция през декември 2017 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 8.9%, докато при сградното строителство не се наблюдава промяна.