Строителната продукция продължава възходящата тенденция

Строителната продукция продължава възходящата тенденция

За девети пореден месец строителната продукция в България нараства, движена от жилищния сектор, показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за ноември. Все още обаче нивото ѝ наполовина от пика от 2008 г.

Строителството на жилища изпреварват значително инфраструктурното строителство, което е зависимо от големите проекти, финансирани от държавния бюджет и европейски пари.

На месечна база, през ноември 2017 г. индексът на строителната продукция се повишава с 1,4% спрямо октомври при ръст на сградното строителство от 1,9% и 0,6% на инфраструктурното.

На годишна база увеличението на показателя достига 7,9% при 12,2% ръст на продукцията от сградното строителство и 2,8% на инфраструктурното.