Строителната продукция нараства леко

Строителната продукция нараства леко

Строителството отбелязва ръст с 1.5% през месец юли, но повишението е за сметка на граждански и инженерни обекти. След пет поредни месеца на спад, сега те дърпат сектора нагоре с 2.8 % ръст. Сградното строителство обаче за пореден втори месец намалява и е с 0,6% по - малко спрямо юни 2018 година.

Според данните на Националния статистически институт за сектора през юли спрямо същия период на миналата година секторът е с 0.9% по-висок отколкото през юли 2017 г.

Спрямо 12 месеца по-рано гражданското/инженерното строителство нараства с 2.2%, докато при сградите - намаление от 0.1%.