Спад на въведените в експлоатация жилищни сгради

Спад на въведените в експлоатация жилищни сгради

Броят на въведените в в експлоатация жилищни сгради намалява със 17.5% през третото тримесечие на 2016 г. спрямо третото тримесечие на 2015 г., сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

В експлоатция са 476 сгради (577 – за 2015 г), а новопостроените жилища в тях са 2 379 (2 456 за 2015 г.).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2016 г. преобладават тези със стоманобетонна конструкция - 78.2%, следвани от тези с тухлена - 19.5%, с друга - 2.1%, и с панелна - 0.2%.

Най-много са новопостроените къщи (67.7%), следвани от жилищните кооперации (21.9%).

По градове най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 84 сгради с 624 жилища в тях, Бургас - 82 сгради с 822 жилища, и Пловдив - 54 сгради със 184 жилища.