Румъния е с най - голям ръст в строителството за юни, България е седма

Румъния е с най - голям ръст в строителството за юни, България е седма

Според данни на европейската статистическа служба Евростат България е на седмо място в Европейския съюз (ЕС) по годишен ръст на строителната продукция през юни. Най - голямо е увеличението в Румъния - 23,3%, следва Унгария с 20,2% и Словения с 5,5%.

На месечна база най - голям е ръстът в Унгария - 1,7%, следвана от Франция с 1,2% и Чехия с 1%. Най-голямо понижение на строителството на месечна основа през юни сред страните членки е отчетено в Словения (-6,7%), Румъния (-2,8%) и Португалия (-1,4%).

Спадове на годишна база са отчетени в Словакия (-2,1%), Великобритания (-2%), Швеция (-0,9%) и Белгия (-0,3%).

Строителната продукция в еврозоната е отбелязала годишен ръст от 1% през юни главно благодарение на повишението при сградното строителство (+1,5%). При гражданското и инженерното строителство е регистриран по-скромен скок с 0,8%.

Строителната продукция в ЕС като цяло също е отбелязала годишен ръст от 0,6%, като приносът на гражданското и инженерното строителство за увеличението е по-голям в сравнение с този на сградното строителство с увеличение от съответно 1,4% и 0,5%.