Ръст на сделките с имоти

Ръст на сделките с имоти

С 12 500 повече сделки с имоти са реализирани в страната за второто тримесечие на годината, показва справка на Агенцията по вписванията. София е лидер по броя сделки - 7670, което е повишение със 7,7%. 

Пловдив е вторият град с най - много сделки - 3707, което е повече спрямо периода януари - март, когато са били 3004. На годишна база обаче се регистрира спад на сделките във втория по големина град у нас. 

Във Варна са реализирани 3271 сделки, с 853 повече от предишното тримесечие. 

В Бургас вписаните продажби през второто тримесечие са 1 570, което е повишение със 7,8% спрямо същия период на миналата година. Между януари и юни вписаните сделки с имоти са нараснали със 7% спрямо същия период на миналата година.

Сред останалите големи градове най-голям годишен ръст на вписаните продажби на имоти през второто тримесечие е регистриран в Стара Загора, Велико Търново и Сливен.