Ръст на новопостроените жилищни сгради

Ръст на новопостроените жилищни сгради

Новопостроените жилищни сгради са се увеличили с 6.3%, но жилщата в тях намаляват с 15.2%, показват данни на  Националният статистически институт (НСИ) за третото тримесечие на годината. По предварителни данни въведените в експлоатация жилищни сгради за периода са 506 с 2 018 жилища. 

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 82 сгради с 606 жилища, Пловдив – 74 сгради с 214 жилища, и Бургас – 68 сгради с 559 жилища.

Най-много са новопостроените жилища с две стаи – 44.7%, следват тези с три стаи – 29.6 на сто, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2.8%. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища е 170.3 хил. кв.м, или с 11.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ намалява с 14.2% до 104.1 хил. кв.м.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 81.2 кв.м през третото тримесечие на 2016 г. на 84.4 кв.м през същото тримесечие на 2017 година. Най-голяма средна полезна площ на едно жилище е регистрирана в областите Сливен (152.4 кв.м) и Силистра (124.7 кв.м), а най-малка – в Разград (50.0 кв.м), и Шумен (55.2 кв. метра).

От въведените в експлоатация сградинай-голям е броят на тези със стоманобетонна конструкция - 75.5%, с тухлена са 20.7%, с друга - 2.6%, и с панелна – 1.2%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.5%), следвани от жилищните кооперации (15.4%). В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на новопостроените къщи, сгради от смесен тип и вили се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации намалява.