Притокът на инвестиции в ЦИЕ-6 е намалял с 21%

Притокът на инвестиции в ЦИЕ-6 е намалял с 21%

Притокът на инвестиции в имоти към ЦИЕ-6 през 2019 г. е намалял с 21% в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. Най-съществен принос за това има спадът, регистриран в Полша (60% на годишна база) и отслабването на сектора на търговските площи. Резултатът е общ обем на инвестиции в търговски площи в ЦИЕ-6 в размер на 161 млн. евро през първото тримесечие на 2019 г., спрямо 2.03 млрд. евро преди 12 месеца, сочи доклад на Colliers. 

Марк Робинсън, Специалист проучвания, Colliers CEE, коментира: „Позитивните новини са, че обемът на сделките в Чехия отново е на нивата си от първите тримесечия на 2016 г. и 2017 г., обемът на инвестициите в офис площи в ЦИЕ-6 възлиза на 1.25 млрд. евро и почти рекордните резултати в хотелския сектор (459 млн. евро). Фондове от Западна Европа са нетни купувачи през разглеждания период, а нетни продавачи остават американски и британски фондове. Местните и източно-азиатските инвеститори остават активни“. 

В световната икономика се наблюдава двускоростна динамика на БВП – забавяне на производството и засилване на развитието на сектора на услугите. Репликира ли се това явление в държавите от ЦИЕ-6?

Забавяне на индустриалното производство през първото тримесечие на годината се забелязва в Чехия и Румъния, но не и в другите страни от региона. В съответствие с посоката на движение на възнагражденията, ръст на търговските продажби се регистрира в повечето държави в ЦИЕ-6, с изключение на Словакия и България.