Пореден спад в строителната продукция

Пореден спад в строителната продукция

Пореден месец със спад в строителството отчете Националният статистически институт. Според публикуваните данни понижението на месечна база е 0.5%, докато на годишна база (спрямо семптември 2015 г.) - с цели 10%.

Все пак този резултат не е най-ниският за последната година. Най-голямото понижение, отчетено от статистиката беше през юни 2016 г. - с -13%. 

На месечна база продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 2.7%, докато продукцията от сградното строителство се увеличава с 1.4%.

 
На годишна база намалението на строителната продукция през септември 2016 г. се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 15.6%, така и при сградното строителство, където понижението е с 4.7%.