По - малко и по - малки жилищни сгради се строят

По - малко и по - малки жилищни сгради се строят

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради намалява с 10,1% през третото тримесечие на 2018 г. и е 454, а новопостроените жилища в тях са 1 944, или с 3,6 по  малко, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.2%), следвани от жилищните кооперации (20.3%). В сравнение с третото тримесечие на 2017 г., броят на новопостроените къщи, вили и сгради от смесен тип намалява, докато броят на новопостроените жилищни кооперации се увеличава.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 91 сгради с 559 жилища в тях, Пловдив - 77 сгради с 239 жилища, и Бургас - 68 сгради с 543 жилища. София заема 4-а позиция с 27 сгради и 85 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (43.3%), следват тези с три стаи (27.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.9%

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.4 кв. м през третото тримесечие на 2017 г. на 83.7 кв. м през същото тримесечие на 2018 г., показва още статистиката. 

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Русе - 189.5 кв. м, и Благоевград - 134.0 кв. м, а най-малка - в областите Разград - 40.0 кв. м, и Бургас - 67.9 кв. метра.