Пазарът на имоти не показва изненади през първото тримесечие на годината

Пазарът на имоти не показва изненади през първото тримесечие на годината

Пазарът на офис площи в страната остава стабилен през първото тримесечие на годината, сочат данни на Colliers. Средните наемни нива остават без промени – за клас А - 13,5 евро/кв.м./месец, за клас Б – 10 евро/кв.м./месец. Предлаганите съществуващи площи клас A, B и C са 2 007 000 кв.м., а тези „в строеж“ – 384 000 кв.м. Брутният обем на сключените сделки възлиза на 35 500 кв.м., като нетно наетите площи* са 15 000 кв.м. Свободните офиси в столицата през първото тримесечие на годината се запазват на 9%.

При търговските площи наемите са на същите нива, както и към края на миналата година - в търговските центрове са около 39 евро/кв.м./месец, а на главните търговски улици – 49 евро/кв.м./месец. Общото предлагане на пазара включва 400 660 кв.м. завършени търговски площи и 40 000 кв.м. „в строеж“. Нетно усвоените площи са 6 800 кв.м., а делът на свободните е паднал на 12%, сочи анализът. 

Няма промени и при наемите на индустриални имоти. Техните стойности са на нивата им към края на 2017 г. - при клас А са 4.5 евро/кв.м/месец, а при клас B – 2.7 евро/кв.м/месец. Предлагат се 896 000 кв.м. завършени площи и 188,000 кв.м. „в строеж“. Нетната абсорбция е 12 100 кв.м., а свободните площи са 7%. 

Доходността от инвестиции в различните видове сегменти на пазара на имоти, е както следва – 7.25% за търговски площи, 8.25% - за офиси и 10% за индустриални площи. Инвестиционните обеми в България през първото тримесечие на годината, по данни на Colliers, са 52 млн. евро, от които 20 млн. евро са с активи, генериращи приход.