Пазарът на бизнес имоти в София остава стабилен

Пазарът на бизнес имоти в София остава стабилен

Запазва се тенденцията за стабилен и уравновесен пазар при търсене и предлагане на търговски и офис площи в София. Това сочи анализ на компaнията за имоти Arco Real Estate, които регистрират над 20% ръст в запитванията. Сред предпочитаните райони остават Център, Младост, Лозенец и бизнес сградите клас А, находящи се в близост до метрото, както и до главни булеварди в Столицата.

 

Средните офертни цени при продажба на офис площи за София са около 1061 Е/кв.м., но основното търсене остава за наемане на такъв тип обекти.

По данни на компанията няма настъпили драстични промени в нивата на предлагане спрямо предходното 3-то тримесечие на 2016 г. и в края на годината наемните нива за клас А офис площи остават стабилни - 13 евро /м2 за CBD, 12 евро/м2 - широк център и 11 евро/м2 - Крайградски зони. Клас Б сгради следват същата тенденция на стабилизиране по отношение на исканите наеми, като нивата са в диапазона от 6 до 8 евро/м2. Клас ААА проекти, които отговарят на изискванията на международните компании, остават на предишните си нива между 12 до 14 евро/м2.

При търговските площи се запазва тенденцията към търсене на обекти, които да се отдават под наем, предимно по главните търговски улици и търговските центрове. Средната продажна цена за търговски обект в София е около 1021 Е/кв.м., а наемната варира в широки диапазони в зависимост от местоположението и индивидуалните характеристики. След анализ на нашите оферти установихме, че районите с най-активно предлагане на търговски площи, които да се отдават под наем са Център, Хладилника, Лозенец, Гео Милев и др.

Все по-често в агенцията постъпват запитвания за търсене на и за складови помещения, което раздвижва нов тип активност на пазара.  

В резултат от установените множество нови жилищни проекти, които стартират през 2016 г. се активизира и търсенето и предлагането на парцели, предимно за жилищно строителство. Търсят се обекти с добра комуникационна осигуреност, по възможност в близост до линиите на метрото.

Очакванията на компанията за 2017 год. са за стабилен пазар, много нови инвестиции в строителството на нови и качествени сгради, по-ниски нива на лихвените проценти при финансиране и по-голяма прозрачност при сключване на сделките. Това ще доведе до допълнително увеличение в обема продажби. Всички тези фактори дават предпоставки за запазване на възходящия тренд.