Парламентът прие промени в данъците на жилищата

Парламентът прие промени в данъците на жилищата

При деклариране на повече от едно основно жилище, данъкът върху недвижимите имоти ще се дължи в пълен размер за всяко от жилищата. Това прие Парламена при гласуване на промени в Закона за местните данъци и такси. 

Сега за основно жилище се дължи данък за недвижим имот с 50% намаление, а за основно жилище на лице с намалена работоспособност данъкът е със 75% намаление.

Депутатите решиха при деклариране на повече от едно жилище тези облекчения да не действат и да се дължи данък в пълен размер за всяко от жилищата.

С промените вече няма да се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, които се въвеждат в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка ще се предоставят от възложителя на строежа след завършване на сградата в груб строеж, предава "Фокус".

Няма да се изисква подаване на данъчна декларация, когато има промяна в обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, и те са удостоверени от общината в изпълнение на програмата за саниране.