Отново спад в строителството регистрира НСИ

Отново спад в строителството регистрира НСИ
Строителната продукцията за октомври 2016 г. е с 2,0% под равнището от предходния месец, след като през септември се понижи с 0,5 на сто, сочат данни на Националния статистически институт.
 
Това е поредният месец с влошаване на производството в строителния сектор. От началото на годината единствено през август беше отчете растеж от 0,4 на сто. 
 
Продукцията на гражданското и инженерно строителство намалява с 0,6%, докато продукцията от жилищно и сградно строителство се свива с 3,3 на сто.
 
На годишна база строителната продукция регистрира значително понижение - с 14%. Това е по - лош резултат дори след спада с 10% през септември и е влошаване за десети пореден месец от началото на годината.