От 2019 г. ще има връзка между Кадастъра и имотния регистър

От 2019 г. ще има връзка между Кадастъра и имотния регистър

От началото на 2019 година се очаква да бъде готова дългоочакваната връзка между имотния регистър и кадастъра. Заедно с нея ще тръгнат и още девет нови електронни услуги на имотния регистър, стана ясно на пресконференция за представянето на напредъка на изпълнението на проекта. 

Проектът, който е с бюджет 1.5 млн. лева трябваше да стартира през ноември 2016 г., но се забави. Плановете на Агенцията са изпълнението му да завърши към края на тази година. 

Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев коментира, че и след приключването на този проект България реално няма да има функциониращ имотен регистър с партиди за отделните имоти (т.нар. имотни досиета). За целта ще са необходими много повече нормативни промени, основно в подзаконовата нормативна база, пише Klassa.bg.

В проекта са заложени четири основни дейности – анализ и предложения за промени в нормативната рамка, същинското надграждане на системите и интегрирането им, изграждане на модул за отдалечен достъп (или услуги на едно гише) и информация и комуникация (задължителни за всеки проект, финансиран с европейски средства).

Така ще се стигне до актуализация на Правилника по вписванията, на наредбата за воденето и съставянето на имотния регистър, както и ще се разработи наредба за двустранната връзка между кадастъра и имотния регистър и друга наредба за създаването и ползването на интегрираната информационна система.

Що се отнася до надграждането на имотния регистър, след реализирането на всички дейности по проекта ще има девет нови електронни услуги. Ще се даде възможност за регистриране на заявление за предстояща сделка за предварително деклариране на предстояща сделка, както и за проверка на статус на заявление. Предвижда се и въвеждане на автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес, както и изпращане на уведомления за общините и държавните институции за данъчни цели.

По електронен път ще могат да се издават и искания за издаване на преписи, за издаване на удостоверение за лице, за издаване на удостоверение за имот и за издаване на удостоверение за период.

Ще се изработи и калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси.

Предвижда се и обновяване на потребителския интерфейс и създаване на нова система за автентификация на ползвателите на интегрираната система, така че да се знае кой, за кого и защо прави справки.