Очаква се забавяне на растежа при търговските имоти

Очаква се забавяне на растежа при търговските имоти

През първата половина на 2018 г., готовите търговски площи в съществуващите молове остават стабилни – малко под 800 000 кв.м. За разлика от гр. София, където не се очакват нови проекти, нови два търговски центрове / Делта Планета – гр. Варна и Пловдив Плаза – гр. Пловдив/ са насрочени да бъдат завършени към края на втората половина на 2018 г. Те ще добавят допълнителни 75 000 кв.м към вече готовите търговски площи. Това сочи анализ на компанията за имото Arco Real Estate.

 С положителната икономическа перспектива в страната и нарастване на потреблението, много от големите търговци на дребно смятат, че е подходящо време да разширят мрежата си от магазини.

София и другите големи градове остават на фокуса на водещите вериги за бързо оборотни стоки, вериги за спортни стоки, модни марки с ниски до средни цени и магазини за здраве и красота. Желанието за развитието на големите компании съответства на амбицията собствениците на търговски центрове, да подобрят позицията си в конкурентната среда на този пазар. В резултат на това, през първото тримесечие на 2018 г., станахме свидетели на откриването на нови локации от веригите в търговските центрове - Билла в България Мол, петте марки на модната група LPP в България Sofia Ring Mall и dm Drogerie в Мол Пловдив. 

Повишената активност и липсата на нови площи в гр. София, доведе до малък натиск в посока нагоре на наемните нива в - в големите търговски центрове средната наемна цена достигна 32 евро/ кв.м, а по първокласните търговски улици, нивата удариха границата от 50 евро/ кв.м. за бул. Витоша. На едноименната улица бяха отворени суши-бар и магазин за красота през периода.

Прогнозите за следващите месеци са за забавяне на растежа, но при запазване на положителния тренд на годишна база. Мотивите за такава прогноза, най-вече се свързват с обективните проблеми на големите търговци на дребно, а именно високата конкуренция, трудности при наемане на персонал и липса на търсене на някои продукти. 

От друга страна, средната заплата и потребителските разходи нарастват с около 9% на годишна база, което дава индикация за запазване на положителната тенденция в средносрочен план.  В подкрепа на последното, идват и данните за увеличаването на разходите за повечето от големите видове стоки - храни, транспорт и развлечения, докато задлъжнялостта, жилищните и комунални услуги, и разходите за облекло имат отрицателни темпове на растеж.

Инвестиционната активност през първата половина на 2018 е намаляла, в сравнение със същия период през 2017 г , показват наблюденията на експертите. Резултатът е следствие от няколко наблюдавани процеса – високи продажни цени, липса на подходящи оферти за инвестиция, като и голямото движение през 2017г., особено в сектора на търговските центрове.

Средните нива на възвращаемост следват линия на стабилизиране, като в Софиса:
o    Офис площи – 7,8 %
o    Търговски площи – 7,3% при търговските центрове, 8,3 % при първокласните улици
o    Индустриални площи – 8,9%

Малкото, но все пак значителни по обема си транзакции от началото на 2018 г, са придобиванията на Mall of Sofia – от полската GTC, която разширява портфолиото са в България; Милениум център от групата KBC, както и  Polygraphia Office Center и Megapark от Южноафриканския фонд – Lion’s Head.