Очаква се силен пазар за бизнес имотите в Европа

Очаква се силен пазар за бизнес имотите в Европа

Инвестициите в бизнес имоти в Европа ще продължат позитивната си тенденция и през 2017 година, въпреки някои рискове, особено свързани с излизането на Великобритания от Европейския съюз.

Навсякъде в Европа възвръщаемостта беше доста висока, но все пак предстои още развитие, се казва в доклад на инвестиционната компания Fidelity International.

Политиката на Европейската централна банка, която стимулира трансферите на капитали към сърцето на Еврозоната ще доведе до вливането на нови качествени активи, особено в Германия. Същевременно атрактивните световни валутни курсове благоприятстват навлизането на регионални инвеститои от Азия, Средния Изток и Северна Америка. Тенденция, която би могла да се повлияе единствено от макроикономически обстоятелства, коментират от Fidelity International.

От компанията прогнозират ръст на всички пазари, както и нарастване на капиталовите инавестиции във всички страни, особено в Еврозоната. Изключение от това прави Великобритания.

Ограниченото предлагане ще доведе до увеличение на цените на повечето пазари, а възвръщаемостта на основните пазари в Еврозоната се очаква да достигне 8-10%. В офис сегмента възръщаемостта падна до 4% в края на 2016г., но все пак остава изненадващо висока, се посочва в доклада.

Според експертите това е добра новина за инвеститорите, които обаче трябва да внимават, защото ако една доходност от 4-4.5% е възможна, тя крие и известни рискове.

През 2017 г. инвеститорите трябва да се съсредоточат към привличане на качествени и дългогодишни наематели, които да им осигурят усточиви и сигурни доходи. От компанията препоръчват да се избягват горещите пазари, където доходността е вече около 3%, а цените са по – високи и да се обърне внимание на второстепенните пазари, които предлагат качествени активи и могат да постигнат подобна доходност.