Очаква се ръст в цената на земеделската земя

Очаква се ръст в цената на земеделската земя

Земеделската земя у нас се окачва да поскъпне с около 10% след края на председателството на Европейския съюз, прогнозира Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). През май ще стане ясно накъде тръгва Общата селско-стопанска политика (ОСП) на Евросъюза. 

„Няма голямо предлагане, но няма и търсене, защото всеки чака да види какво ще се случи и какви решения ще бъдат взети от ЕК по ОСП“, коментира той. „В момента има застой и на рентите, или лек спад заради отпадането на мярката за агроекология. При собствениците, които дават наемите за ползване в зърно мисля, че няма промяна. За Северна България средната рента е около 50 лв. на декар, като изключим районите на Добруджа и поречието на Дунав. Там са по-високи - към 80-100 лв./дка, защото земята е плодородна. Може отделни собственици да са постигнали и по-високи плащания“, добави Стайков, цитиран от Монитор
.
По думите му от Брюксел трябва да съобщят с какъв финансов ресурс ще разполага ЕС, след Brexit и каква част от парите ще бъдат насочени за Общата селско-стопанска политика. Според браншовика решението на проблема е ограничените средства да бъдат насочени правилно,
като се обърне внимание основно на районите, където земеделието носи по-големи рискове. „Така ще може да се съдейства повече земя да се обработва. В момента 5-7 млн. дка площи, които някога са били обработвани пустеят“, смята той и добави, че е редно да се разреши чужденци да купуват земеделска земя, като се намери рамката, която да защити националните ни интереси. Според него това ще донесе инвестиции в сектора.