Новият закон за ипотечните кредити задължава кредиторите да информират постоянно и безплатно потребителите

Новият закон за ипотечните кредити задължава кредиторите да информират постоянно и безплатно потребителите

Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители дойде систематизира нормативната уредба и гарантира на хората, че има ясни задължения към предоставящите такъв тип заеми финансови институции. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред Bulgaria On Air.

"Той гарантира, че има ясни задължения към финансовите институции, които предлагат такива услуги. Там се въвеждат и механизмите за контрол. Там е регламентирано предсрочното изплащане на кредита, което трябва да стане без допълнителни усложнения", обясни още той.

Гостът напомни, че кредиторите са длъжни да дадат обща информация за кредитите. Стандартният европейски формуляр описва кратко и ясно какви са задълженията на потребителя, допълни той.  

Председателят на КЗП посочи, че новият закон за ипотечните кредити въвежда за първи път т.нар. „кредитни съветници“. Това са лица, които нарочно, по занятие се занимават с това, регистрирани са в БНБ и дават съвети на потребителите, без това да представлява по никакъв начин оферта дали конкретният кредит да бъде взет или – не“, поясни той. По думите му това са гаранции, които би трябвало да препятстват възможността потребителят да бъде заблуден и принуден да плаща по-големи от договорените лихви или други такси, за които не е знаел при подписването на договора.

"Законът дава период от 14 дни след представяне на обвързващата оферта на кредитора, в който потребителят трябва да вземе решение. Така подписът може да се положи след информиран избор. Този период дава възможност и за сравнение на офертите от други финансови институции", уточни Маргаритов. 

Според председателя на КЗП потребителската култура на българина се покачва постепенно. "Нека да използваме благоприятната ситуация, че имаме нов закон, който дава гаранция на потребителите. Винаги казваме, че коректността е най-прекият път към джобовете и сърцата на клиентите", изтъкна той.