Новите проекти ще доведат до по - голяма конкуренция на пазара на офиси

Новите проекти ще доведат до по - голяма конкуренция на пазара на офиси

Големите компании от Аутсорсинг индустрията, от секторите на ИТ продуктите и изнесените бизнес процеси и услуги остават основна движеща сила на пазара на офис площи у нас, показва анализ на компанията за имото Арко. Този фактор до голяма степен определя цените, предпочитаните райони и характеристиките на офисите, като активността е по-скоро във високия клас „А“ офиси.

Основните наематели на пазара на офис площи, изпитват все по-голям недостиг на квалифицирани служители за своята дейност. Последните от своя страна, стават все по-взискателни към работодателите си и условията на работното място, които те предлагат. В тази връзка, при избор на офис, освен фактора „цена“, големите компании, все повече отдават важност на местоположението на сградата, близостта на метростанция или друг развит обществен транспорт, наличие на зелени зони за почивка, високо ниво на енергоефективност и управление на вложените материали и системи в сградата. Добавената стойност на фактора „местоположение“ се свързва с локация в престижна бизнес среда и лесен/бърз достъп до сградата от всички точки на града.

Последно проучване сред служители и мениджъри от такива компании, определя следните предпочитани райони, изредени по реда на атрактивността им:
•    Бул. Цариградско шосе /концентрация около Младост 1 и метростанция до магазин Метро/ 
•    Централен Бизнес Район / градски център/
•    Бизнес парк София и района около него
•    Бул. България
•    Бул. Тодор Александров / отсечката до ул. Опълченска/.
•    Районът на летище София 

Средните наемни нива за клас А офис площи остават стабилни – 13 евро / кв.м за CBD, 12 евро/ кв. м - широк център и 11 евро/ кв.м - квартални и крайградски зони.

Клас Б сгради също следват тенденция на стабилизиране по отношение на исканите наеми, като нивата са в диапазона от 6 до 10 евро/ кв. м в зависимост от местоположението и състоянието на вложените системи и материали в сградите.

Клас ААА проекти, които отговарят на изискванията на международните компании, остават на нива между 12 до 14 евро/ кв.м.

Поради голямата активност на повечето компании, през изминалата 2017 г., нивото на свободните площи прогресивно намаля, като от близо 240 000 кв.м в началото на 2017 г. /14%/, в края на 2017 г. те се свиха до около 200 000  кв.м или около /11%/ от общия обем.

От компанията наблюдават стабилизиране на нивата – за второто тримесечие на 2018 свободните площи са около 195 000 кв.м или малко над 10% от общия обем. Стабилизацията се дължи на няколкото нови проекти излезли на пазара - Милениум Офис Център, Grafix Office Center, South Park Office Building, и др., както и на намалялата активност на основните играчи от ИТ и Оутсорсинг сектора регистрирана през второто тримесечие на 2018 г.

Нарастващият брой на офис сгради в процес на изграждане, както и обявените наскоро, други нови проекти, ще доведе до нарастване на конкуренцията сред наемодателите, което в дългосрочен план би натиснало цените в посока надолу. Все пак, до завършването на повечето от тези проекти /края на 2019 г. и първата половина на 2020 г./, комбинацията от ниското ниво на свободните площи и трайно високото търсене на клас А офис площи, ще задържи валидни текущите наемни нива за клас А сектора, смятат от компанията.