Националната асоциация на строителните предприемачи настоява за промени в ЗУТ и въвеждане на е - разрешение за стоеж

Националната асоциация на строителните предприемачи настоява за промени в ЗУТ и въвеждане на е - разрешение за стоеж

Регулационно преструктуриране на комплексите или регулиране на територии до комплексите с общинска или държавна собственост, където собствениците на имоти реституирани в комплексите да бъдат компенсирани; промяна на Закона за устройство на териториите и съпътстващите го нормативни актове, както и въвеждане на електронно разрешение за стоеж по примера на съседни страни като Македония и Сърбия, където успешно се прилага този метод.

Това са част от исканията, които Националната асоциация на строителните предприемачи отправят към кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. 

Наред с това от НАСП настояват за съкращаване и опростяване на необходимата проектна документация за издаване на строително разрешение по примера на много страни от Западна Европа, както и за дигитализация на целия административен процес, съпътстващ жилищното строителство. По този начин гражданите ще могат да участват активно при планирането на териториите и устройството им ще бъде съобразено и прието от тях. С това ще се премахне напрежението при строителството по тези планове, се казва в отворено до медиите писмо. 

С писмото се казва, че компаниите в сектора страдат от несигурността, резултат от напрежението между Столична община, предприемачи и граждани. "Бихме искали да подчертаем, че жилищното строителство е един от двигателите в икономиката – осигурява трудова заетост, генерира доходи към общинския и държавния бюджет, внася осигуровки и разширява предлагането на пазара на имоти, с което се повишава достъпността на жилищата.

Всички рестрикции към бранша водят до намаляване на предлагането, съответно увеличаване цените на жилищата, които вече стават недостъпни за населението. Още повече, с всеки нов проект, браншът инвестира в общинската инфраструктура, като облагородява жилищните територии и изгражда прилежащите пространства.", казват от НАСП. 

Считаме, че напрежението в сектора няма да утихне посредством уволняването на  общински служители заради спорни казуси или чрез въвеждането на нови рестрикции и изисквания към строителните процеси. Всичко това буди несигурност и у служителите в администрацията и те не изпълняват законовите си задължения в срок. Това от своя страна би довело до ситуация, която ще принуди бранша да защити правата си чрез съдебни процедури и граждански протести на заетите в него. 

Според членовете на асоциацията към момента нормативната база е сложна и неработеща, което води до възможността за тълкования и еднолични решения и грешки.