Над половината мениджъри отчитат недостиг на работна ръка в строителството

Над половината мениджъри отчитат недостиг на работна ръка в строителството

През май съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 6.9 пункта, сочат данни на Националния статистически институт. Това се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също се подобряват. Същевременно обаче анкетата отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането.

През последния месец се засилва негативното въздействие на фактора „недостиг на работна сила“, като 51.9% от мениджърите го посочват като основен проблем за дейността си.

На второ и трето място остават затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени очакванията на строителните предприемачи са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.