Местните власти обмислят възможност за създаване на Индустриална зона в Стара Загора

Местните власти обмислят възможност за създаване на Индустриална зона в Стара Загора

Създаването на модерна Индустриална зона в Стара Загора ще бъде механизъм за привличане на качествени инвестиции в региона. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който  участва в дискусия "Да! На  българската икономика" за индустриалното развитие на регион Стара Загора с представители на местната власт и бизнеса.

По време на дискусията бяха обсъдени възможностите за изграждане на Индустриална зона в Стара Загора, както и гарантирането в дългосрочен план на квалифицирана работна ръка.

По думите му има няколко варианта съвместно с местната власт да бъде изградена по-голяма зона. Таква може да се реализира и на територията на бившето летище Стара Загора. "Важно е първо да бъде изградена инфраструктура до зоната, като държавата може да се включи чрез публично-частно партньорство или при наличие на инвестиционен интерес да се включи процедура  по Закона за насърчаване на инвестиции, за да бъде изградена тази инфраструктура. По думите му проблемът с довеждащата инфраструктура е основен за инвеститорите, затова се подготвят мерки за облекчения и достъп на бизнеса до техническата инфраструктура.

Зам.-министър Борисов изтъкна, че макроикономическите показатели в странатани са много добри, като България е на 4- то място по ръст на БВП и 5- то по експрт в ЕС. По думите му има висок ръст на икономиката, намаляване на безработицата и растеж на  заплатите. Той допълни, че Стара Загора е сред лидерите по БВП и  един от регионите с най- голям потенциал от гледна точка на инфраструктура и кадри. "Стара Загора е лидер в преработващата промишленост с традиции в машиностроенето, но има голям потенциал за развитие на високотехнологични, модерни предприятия, които до задържат младите хора в областта и  допълни, че  може да се превърне и в логистичен хъб.