КЗК разреши сделката на Спиди АД за базата на СОМАТ в Горубляне

КЗК разреши сделката на Спиди АД за базата на СОМАТ в Горубляне

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) e разрешила на „Спиди Груп“, която е основен акционер в куриерската компания Спиди АД, да придобие базата на СОМАТ в Горубляне. Базата има сгради с обща площ над 40 хиляди кв.м. 

 
Според решението на КЗК, публикувано на сайта й, Спиди Груп АД придобива целият имот, който обитава, а за останалите сгради в парка се създава смесено дружеств. 
 
Към момента придобиваните активи се намират под контрола на „Виена Реал Естейт” ЕАД. Дружеството управлява имотите на спедиторската компания Willi Betz, част от която е и СОМАТ. 
 
Съгласно дружествения договор „Спиди Груп” АД ще притежава 76% от дяловете в бъдещото дружество, а „Виена Реал Естейт” ЕАД ще запази собствеността върху 24% от капитала. 
 
Съгласно уведомлението осъществяването на операцията е в изпълнение на стратегията на „Спиди Груп” АД, насочена към придобиване на предприятия с висок потенциал на растеж. Чрез придобиването на контрол върху активите, обект на сделката, „Спиди Груп” АД ще навлезе на нов пазар – този на притежаване, поддръжка, управление и отдаване под наем на индустриални и  логистични площи, като замести „Виена Реал Естейт” ЕАД във всички съществуващи договори за наем. Купувачът по сделката не планира промяна в досегашното управление на придобиваните имоти.