КЗК даде зелена светлина за сделката за Paradise Center

КЗК даде зелена светлина за сделката за Paradise Center

След като през октомври компанията NEPI Project II поиска разрешение да поеме едноличен контрол върху Paradise Center, миналата седмица Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде зелена светлина за сделката за смяна на собствеността на софийския мол, става ясно от съобщение, публикувано на страницата на антомонополния орган.

Това е втората имотна сделка на южноафриканския фонд NEPI Rockcastle у нас, след като през август чрез специално създаденото за целта дружество NEPI Project I той придоби мол "Сердика" заедно с офис сградата за 207 млн. евро. 

КЗК е анкетирала основни конкуренти на участниците в концентрацията, които са изразили опасения, че след сделката новият собственик ще има възможността да прилага антиконкурентни практики, свързани с търговските взаимоотношения с наемателите, по отношение на цена, прекратяване на съществуващи договори и привличане на нови клиенти.

Комисията е анализирала сега действащите наемни договори в двата мола - "Парадайз" и "Сердика център" и е стигала до извода, че придобиващата група няма икономически стимул от предлагането на по-неизгодни условия спрямо досега съществуващите, което поведение би довело до отлив на наематели. Наред с това следва да се има предвид, че клиентите – наематели на търговски площи при едни неизгодни за тях условия свободно могат да преминат към друг наемодател. Това е подкрепено и от становищата на анкетирани от комисията наематели.

От КЗК смятат, че в конкретния случай оценяваната сделка не води до установяване или засилване на господстващо положение, поради което не е налице опасност да бъде значително увредена ефективната конкуренция на пазара на отдаване под наем на площи за търговия на дребно в големи търговски центрове на територията на София. Пазарът е конкурентен с преодолими бариери за навлизане и към настоящия момент никое предприятие, дори да заема водеща пазарна позиция, се казва в становището на антимонополния регулатор.