Как влияе аутсорсинг сектора върху търсенето на офис площи

Как влияе аутсорсинг сектора върху търсенето на офис площи

Аутсорсинг секторът е отговорен за 60% от общия размер на брутно усвоените офис площи в 4 от основните аутсорсинг градове (Вроцлав, Лодз, Краков и София) през първото полугодие на 2017 г., показва доклад на Colliers.  Свободните площи намаляват в резултат на динамичното търсене и на като цяло позитивното икономическо развитие. Наличието на кадри и добрата им техническа подготовка са основни фактори, определящи естеството на търсенето на офиси от компаниите. 

Увеличението на възнагражденията в сектора представлява ли заплаха
Според Марк Робинсън, Специалист проучвания, Colliers увеличението на възнагражденията в сектора е факт, но не представлява риск към момента. То е следствие от характеристиките на сектора и на по-голямата комплексност и сложност на бизнеса, в резултат на напредването на технологиите. "В отговор на това развитие, служителите придобиват нови умения, съответно тяхната продуктивност и добавената стойност от услугите им нарастват.“

Има и други фактори, освен цената на труда, които са от значение за разрастването на аутсорсинг индустрията в региона. Качеството на живот в градовете, където са базирани служителите, става все по-важно. Наличието на работна сила и на технически подготвени кадри с подходящо образование също са решаващи за развитието на аутсорсинг индустрията в ЦИЕ-6. 

Разходите на индустрията с операции в ЦИЕ-6 са се увеличили през последните няколко години. Определено има градове, където, по данни от доклад на ABSL Полша, увеличението на възнагражденията е голямо - напр. над 40% в банковия сектор във Варшава и двуцифрено в други сектори. Трябва да се отбележи, обаче, че този тренд е валиден за позиции на ниво експерт. Според Българска Аутсорсинг Асоциация развитието на заплатите в България през последните години е в унисон с това в други европейски държави, които предоставят подобни услуги. Нашата държава не прави изключение по отношение на ефекта от икономическия растеж върху възнагражденията. През последните години той е стабилен и България си остава една от най-атрактивните дестинации за аутсорсинг по отношение на оперативни разходи. 

 С какви кадри разполага индустрията
В градове като Букурещ (20%), Вроцлав (20%), Краков (19%) и София (17%), съотношението на търсенето от аутсорсинг индустрията и предлагането на кадри е най-голямо. Секторът е най-значимият работодател в основните градове в региона (с изключение на Будапеща и Братислава), като наема повече от 5% от завършилите университет.

Конкурентноспособност на региона
Регионът определено е конкурентноспособен за аутсорсинг индустрията в глобален аспект, особено през последните няколко години. В най-скорошния доклад на Световната банка, публикуван на 31-ви октомври, Полша заема 27-мо място по отношение на наличие на благоприятни условия за правене на бизнес, а България се класира на 50-та позиция сред общо 190 държави.

Развитите на технологиите
Усвояването на новостите в развитието на технологиите е от голямо значение. Служителите в аутсорсинг сектора в региона имат все по-задълбочени знания и умения в тази сфера в сравнение с предходни години. Наличието на кадри, завършили информационни технологии (IT), е с нарастваща важност. Понастоящем, с най-голям процент студенти по специалност IT от общия брой студенти има в Бърно и Будапеща (13%), Братислава (12%) и Кошице (10%).  Дейностите на аутсорсинг компаниите са с фокус върху IT сектора, като делът им в някои от градовете в региона през първото полугодие, варира в диапазона между 30% - 60% от всички.

Влияние на аутсорсинг сектора върху търсенето на офис площи
През първото полугодие на тази година най-голямо търсене на офиси от страна на аутсорсинг индустрията е имало в Краков, София и Вроцлав.  Делът на индустрията от общия такъв е около 60% в София, Лодз, Краков и Вроцлав. Само във Варшава, Бърно, Прага и Букурещ той е значително по-малък. Очакванията са, че в най-скъпите градове ще се наблюдава стабилизиране на търсенето.