До половин година кадастралната карта ще обхване 96% от територията на страната

До половин година кадастралната карта ще обхване 96% от територията на страната

"Кадастралната карта ще покрива на 96% територията на страната до края на годината. Изграден е кадастър за всички областни градове, в голяма част от общинските центрове и населени места и територии с активен пазар на имотите и засилен инвестиционен интерес, обхванати са цялото Черноморско крайбрежие, планинските и балнеоложки курорти“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев при откриването на Общото събрание Национално сдружение недвижими имотив.

Очаква се до 4-5 години да завърши изработването и на специализираните карти в най-различни инвестиционни сфери като надграждаща информация на кадастралната карта, стана ясно от думите на заместник-министъра. Той беше категоричен, че специализираните карти са изключително ценни за планирането на различните видове зони и инвестиционни намерения, защото ще съдържат информация за строежи, съоръжения, сервитути, подземна и надземна инженерна инфраструктура, водни източници, трайни насаждения, подземни богатства, релеф и др.

Йовев подчерта, че завършването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата страна има важна роля за стимулиране на инвестиционните процеси и икономическия растеж.

„Важно и необходимо е да има конструктивен диалог между институциите и бизнеса, още по-важно е да обменяме идеи, мнения и опит“, каза още на форума Йовев и подчерта, че приоритет в работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е развитието на строителната индустрия и инвестиционните процеси в регионите.

„Значението на строителния сектор е огромно като фактор за икономическото развитие и обновлението на населените места“, заключи заместник-министърът.