До дни КЗК трябва да се произнесе за сделката с мол Paradise Center

До дни КЗК трябва да се произнесе за сделката с мол Paradise Center

 Компанията "НЕПИ Проджект ту" ЕООД, която е част от южноафриканския фонд NEPI Rockcastle е подала съобщение за предстоящата концентрация с дружеството "Булфелд". Целта е антимониполният орган да разреши придобиването на мол Paradise Center. 

Това е втората имотна придобивка на фонфа, след като през август стана собственик на мол "Сердика" чрез друго свое дружество "НЕПИ Проджект уан". Настоящата сделка е за 252.9 млн. евро.
 
 
Нито едно от лицата упражняващи контрол върху „НЕПИ Проджект Ту“ ЕООД не извършва директно в България дейност на съответния пазар, на който оперира Булфелд“ ЕООД. От друга страна, лицата упражняващи контрол върху „НЕПИ Проджект Ту“ ЕООД упражняват контрол и върху „НЕПИ Проджект Уан“ ЕООД, дружество, което е активно на същия продуктово-географски пазар, на който извършва дейност и „Булфелд“ ЕООД.
 
Все пак поставянето им под общ контрол не би могло да доведе до установяване, или засилване на господстващо положение на съответния засегнат продуктово-географски пазар, се казва в искането. Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа разпоредбите на чл. 82 ал. 3 т. 2 от ЗЗК.