Четвърти сме по ръст на цените в ЕС за второто тримесечие на годината

Четвърти сме по ръст на цените в ЕС за второто тримесечие на годината

България се нарежда на четвърто място в ЕС по ръст на цените на жилищата на тримесечна база и на седмо по годишен ръст, сочат данните на Евростат за второто тримесечие на годината. На база годишен ръст страната ни е седма, наред с Чехия. 

Цените на жилищата в у нас са се повишили през този период с 2.8% на тримесечна база и 7.5% на годишна база. Тези резултати са по  добри спрямо предишните три месеца, но се наблюдава забавяне в сравнение с четвъртото и третото тримесечие на миналата година, когато той достигна съответно 8.2% и 9%.

Най-голям годишен ръст на цените на жилищата регистрират Словения (13.4%), Ирландия (12.6%), Португалия (11.2%) и Унгария (10.4%). Пети и шести са Холандия (9.3%) и Латвия (8.7%. Спад има  Швеция и Италия от съответно 1.7% и 0.2%.

Спрямо предходното тримесечие най-голям ръст на цените на жилищата се наблюдава в Словения (4.2%), следвана от Малта (3.2%), Латвия и Румъния (3.1%). Спад с 0.2% статистиката отчитва в Хърватия. 

Общо в еврозоната и ЕС цените на жилищата са се повишили с 4.3% през второто тримесечие на 2018 година спрямо същия период на миналата година. Спрямо първото тримесечие цените в еврозоната и ЕС са се повишили с 1.4%.