Браншови организации искат спиране на промените в ЗУТ

Браншови организации искат спиране на промените в ЗУТ

Представители на Съюза на архитектите в България /САБ/, Съюза на ландшафтните архитекти /СЛА/, Камарата на архитектите в България /КАБ/, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/, Българската предприемаческа камара в строителството /БПКС/, Камарата на строителите в България /КСБ/ настояват промените в закона за устройство на територията /ЗУТ/ и за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/ да бъдат спрени и обсъдени обстойно със тях. 

 
Целта е да не се правят промени "на парче", да се избегнат драстични промени и да се осигурят качествени изменения, съобщиха браншовиците на пресконференция в БТА. При обсъждане на промените в законите трябва да се включват специалистите и участниците в инвестиционния процес, а не само гражданите след граждански протести, смятат ексертите.
 
 
Организациите се обявиха за професионално участие по решаване на проблеми и съдействие при реализация на възможности за изграждане на Зелена София в полза на обществото. Сред основните им приоритети са подобряване на нормативната уредба, свързана с планиране, проектиране, изграждане и поддържане на селищната среда, както и улесняване на дейността за усвояване на български и чуждестранни инвестиции.
 
Искат и създаване на условия за хармонизиране на инвестиционния процес в бранша с привличане на експерти, участие в съвместно популяризиране на добри практики и професионална критика, както и участие на новосъздадения Съвет на браншовите организации в строително-инвестиционния процес в решаването на проблеми и изграждане на зелена екосреда.