Близо 74% от населението у нас живее в големите градове

Близо 74% от населението у нас живее в големите градове

„Наша основна задача е да спрем обезлюдяването и да създадем добри условия за живот и в по-малките населени места. Да подобрим свързаността и възможностите за мобилност на населението.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на Международната архитектурна конференция SHARE Sofia, цитирана от economynews.bg. 

„Предизвикателство пред всички, ангажирани в инвестиционния процес, е свръхурбанизацията и това се вижда не само в България“, каза още министърът и допълни, че към големите градове на Европа – както към София, продължават да прииждат все повече хора.

Според официалната статистика 73,7 % от българите живеят в големите градове. В шест града с над 100 хил. души е съсредоточено 34,4% от населението на страната или малко над една трета от всички българи.

Планирането на развитието на градовете трябва да бъде така, че териториите да бъдат полифункционални, като в тях да има едновременно жилища, офис площи и сгради за свободното време.

Пред участниците във форума Петя Аврамова подчерта, че в страната се наблюдава стабилен растеж в строителството, като със средства от републиканския бюджет или по линия на европейската солидарност се обновяват градовете, подобряват се социалната и образователната инфраструктура, както и енергийната ефективност на хиляди обществени и частни сгради. Това открива нови, по-широки  хоризонти пред всички участници в инвестиционния процес – проектанти, архитекти, строители.

Ускоряването на отчуждителните процедури, с промените в Закона за държавната собственост, които Парламентът прие, също ще имат положителен резултат за инвестиционните процеси. Пред журналисти министърът коментира, че измененията ще дадат възможност по-бързо да стартират строителни дейности за важни обекти като Околовръстното на София в участъка от ж.к. „Младост“ до АМ „Тракия“ и за участъка Буховци – Белокопитово на АМ „Хемус“, който се бави вече една година, за участъците от Видин до Враца и др.