БГФМА избра нов Управителен съвет

БГФМА избра нов Управителен съвет

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) избра нов Управителен съвет с мандат 2019 -2020 г., стана ясно след годишното Oтчетно-изборно Общо събрание. На чело на Асоциацията са Иван Велков, Анна Дунева, Бисера Пейчева, Божидар Захариев, Валери Левиев, Димитър Георгиев, Драгомир Стефанов, Йордан Станков и Цвета Наньова.

За Председател на организацията единодушно бе преизбран Иван Велков, а за негов заместник – арх. Валери Левиев.

Контролният съвет на БГФМА, състоящ се по устав от трима членове на асоциацията, които също са с мандата на Управителния съвет ще бъде в състав: Лилия Кръстева, Емил Атанасов и Тихомир Кралев.

Новият Управителен съвет единодушно преизбра за същия мандат и изпълнителният директор на Асоциацията – г-жа Деница Илиева.

Благодаря за доверието, което колегите ми гласуваха. За мен е чест и привилегия да представлявам една наистина професионална и прогресираща браншова организация с десетгодишна история. С помощта на моите колеги от Управителния съвет, ще продължим и надградим работата си по основните приоритети на БГФМА, а именно популяризиране и усъвършенстване на успехите и статута на ФМ бранша в България, споделяне на добри практики и примери, провеждане на обучения и семинари, съобразени с нарастващите умения и нужди на бранша, увеличаване на членската ни база, интензивен диалог с институциите за подобряване на нормативната уредба”, каза Иван Велков.

БГФМА представлява специализирани компании, които предоставят интегрирани и комплексни фасилити мениджмънт услуги. Сред членовете на асоциацията са и такива компании, които предоставят услуги по управление на недвижими имоти, както и доставчици на отделни професионални услуги, университетски преподаватели и специалисти. Физически лица като административни директори, пропърти и асет мениджъри, са също съществена част от сдружението.