Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост ще работи за подобряване на жилищната среда

Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост ще работи за подобряване на жилищната среда

Липсата на ясна регулация и конкретни изисквания към управлението и поддръжката на етажната собственост води до недоверие и конкуренция между партньорите с общи интереси. Това заяви Ламбро Попов, председател на новоучредената Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС).

"Необходимостта от сдружаване на бизнеса възникна по естествен път, вследствие на динамичното развитие на сектора в една доста слабо регулирана среда", заяви той, цитиран от news.bg.

Пет от водещите дружества в бранша са учредители на Асоциацията, а нейните членове оперират на територията на София, Благоевград, Пловдив и Дупница. Дружествата управляват около 3000 индивидуални сгради. 100 са дружествата за професионално управление на етажна собственост, които оперират в цялата страна.

"Броят на заетите сгради не надвишава 15% от всички многофамилни сгради в България", подчерта Попов. В момента ima 15 000 сгради с неясно управление. Затова от Асоциацията настояват за паспортизация на старите сгради.

По последни данни на Министерство на регионалното развитие и благоустройството броят на необитаемите жилища в страната достига 31%. Попов изтъкна, че наближава края на експлоатационния срок на панелните жилища, които са около 22 000 сгради. Едва 760 от тях са одобрени по програмата за саниране.

"Имаме ангажимент, свързан с постоянна работа върху подобряването на жизнената среда в управляваните от нас обекти. Вярвайки, че работата ни е насочена преди всичко към хората, се стремим, решавайки проблемите на сградата, на околната среда, около тях да решим повече вътрешни проблеми от социално-битов характер", допълни Попов.

Ламбро Попов посочи още, че 47% от всички жилищни сгради в страната са с режим на етажна собственост, а между 7000-8000 сгради се управляват от професионални дружества. Един от най-големите проблеми със законодателството е доброволния и пожелателен характер, в който осъществяваният контрол е косвен и е поверен на общинската администрация.

По думите на Попов, често съответната администрация не разполага с необходимия капацитет да отговаря за всички сгради в региона и да осъществява контролна дейност. Това се отразява върху правилното спазване на разпоредбите от живущите и да се придържат към установените норми. Попов смята, че това рефлектира пряко върху управлението на сградата, но и върху нейното техническо състояние.

"За наше огромно съжаление голяма част от бранша все още е в сивия сектор, което от своя страна пречи на устойчивото развитие на нашия бизнес", заяви Попов. Всички проблеми са поради липсата на нормативна регламентация и стандартни изисквания, които дружествата би следвало да поемат.

От АДУЕС целят въвеждане на вътрешни изисквания при изпълняване на дейностите при управление и поддръжка, за да се подобри качеството на предлаганите услуги, както и разработка на общовалидни критерии за членство в Асоциацията, за да гарантират качествената работа по дейностите. Освен това членовете на Асоциацията настояват за въвеждането на единен регистър на юридическите лица и лицензионен режим на дружествата.