Активността на местните инвеститори донесе ръст на инвестициите в ЦИЕ

Активността на местните инвеститори донесе ръст на инвестициите в ЦИЕ

Делът на инвестициите в ЦИЕ-6 , които се финансират от местни компании или такива от съседни държави, бележи ръст от 32% през 2017 г. Трансграничните транзакции (от съседни държави) се увеличават над три пъти, като достигат до 7% от рекордните 13.1 млрд. евро за целия регион. Това става ясно от доклад на Colliers за за инвестиционния пазар в ЦИЕ. 

Марк Робинсън, Специалист проучвания, Colliers CEE, коментира: “Бързото активизиране на местните инвеститори допринесе за смекчаване на ефекта от регистрирания през 2017 г. спад на инвестиционните обеми, генерирани от южноафрикански и азиатски фондове, на фона на 2016 г. Възможно е през 2018 г. южноафриканските компании да продължат да се оттеглят, за сметка на повишаване на активността на азиатските, които вероятно ще реализират сделки с портфолиа от имоти или сливания и поглъщания на фирми.“

Последващият растеж на местните инвестиции ще зависи от привлекателността на местните активи и възможностите за достъп до тях. Считаме, че възвръщаемостта на първокласните активи в столиците е атрактивна, особено в сравнение с държавните облигации, и с изключение на Прага и Букурещ, подобни на дивиденти от ценни книжа. Според анализа на Colliers, акциите на селектирани публични дружества, които инвестират в имоти, носят към днешна дата доходност приблизително от 4%. 

Източниците се запазват: азиатски, южноафрикански и ЦИЕ капитали
Обемите, реализирани от азиатски и южноафрикански фондове, намаляват през миналата година, в сравнение с рекордната 2016 г., но запазват здравословни нива от 1.4 млрд. евро и респективно 1.8 млрд. евро. Третият източник на капитали през 2016 г. – самият регион ЦИЕ, е с най-впечатляващи резултати през миналата година – 32% ръст, с което допринася за общия резултат (от местни и трансгранични инвестиции), възлизащ на 3.3 млрд. евро. 

Трансграничните инвестиции постигат най-високите си стойности от 7% дял в общите инвестиции в региона. Така общият обем за ЦИЕ-6 достига 13.1 млрд. евро и надвишава предишния рекорд от 13.0 млрд. евро, регистриран през 2007 г. 

Нетните парични потоци в ЦИЕ почти постигат положителен резултат през 2017 г. - 220 млн. евро, поради 32% скок в активността на регионалните купувачи и спад на продажбите в размер на 1.2 млрд. евро от регионални инвеститори и строителни компании. Тези данни демонстрират наскоро стартиралата активност в инвестиционни покупки от страна на азиатски и южноафрикански фондове. През 2017 г. от крупен нетен купувач на бизнес имоти в ЦИЕ-6 между 2014-15 г. САЩ се превърна в нетен продавач на имоти на стойност 2 млрд. евро. Европа и Великобритания продължиха тренда си на поведение, оставайки нетни продавачи през миналата година.

В дългосрочен план възходът на местните инвеститори е позитив за инвестиционния пазар на имоти в ЦИЕ-6, поради тяхната стабилност и задълбоченото им познаване на локалната конюнктура. Тази характеристика е типична за Г10 и азиатските пазари на имоти. В ЦИЕ-6, обемите, реализирани от местни инвеститори през 2017 г. са най-високи в Полша (421 млн. евро), Унгария (708 млн. евро), България (110 млн. евро) и Румъния (35 млн. евро). Чехия остава значително напред с покупки на стойност 1.08 млрд. или 29% от общия обем на страната, 39% е делът на Унгария и 8% на Полша. 

Чешките инвеститори са допринесли с почти едно от всеки 7 евро от общите инвестиции (13.5% пазарен дял) в ЦИЕ-6 през 2017 г. Това е вторият най-голям дял на инвестиции на държава в света (след Южна Африка). Тоталът от 1.77 млрд. евро бележи годишен ръст от 43%. Трансграничните парични потоци се увеличават, стигайки до 691 млн. евро от 84 млн. евро през предходната година. Свободните пари в съчетание с наличието на високо ликвидни активи в ЦИЕ-6 мотивираха чешките инвестиционни фондове да реализират покупки, както в столиците на държави от ЦИЕ, така и в регионални градове, особено в Полша. 

Другата държава с голяма заслуга за размера на трансграничните инвестиции през 2017 г. е Словакия. При нея трансграничните покупки (141 млн. евро) надхвърлят три пъти местните такива. Каквото дадеш, това ще получиш - Словакия и Чехия са сред най-предпочитаните дестинации за чужди инвестиции в ЦИЕ. 

Разглеждайки цялостното им състояние спрямо БВП, има място за увеличение на инвестициите на местни компании. Капитализацията на инвестиционните възможности в столиците и главните градове е на разумни нива, между 7% - 19% от местния БВП. Има голяма вероятност за последващ ръст през 2018 – 2019 г. в резултат на възможностите, създадени от номиналното нарастване на БВП в региона.

Има шанс за запазване на високото съотношение на инвестиции към БВП, което в Чехия, Унгария, България и Полша е между 1% - 1.8% през 2017 г. Най-ликвидния пазар, спрямо мащабите си през разглеждания период, е България, където инвестициите от местни компании формират една шеста от общата пазарна капитализация на пазара на бизнес имоти в София. 

Възможностите за достъп до пазара на крайни инвеститори са най-развити може би в Унгария и Словакия, където са налице голям брой местни взаимни фондове, инвестиращи в бизнес имоти. Такива фондове липсват на двата най-големи по отношение на население пазари в региона – Полша и Румъния.