Законови промени ще преустановят незаконното преотдаване на земя

 Законови промени ще преустановят незаконното преотдаване на земя

„Министерство на земеделието, храните и горите работи по изготвянето на  законодателни промени по казусите със земеделски земи. Те  ще бъдат публикувани за обществено обсъждане, а след това внесени в Парламента. Това заяви заместник –министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, коятозаедно с омбудсмана на България Мая Мановлова беше на среща със земеделски производители.

Кръстева припомни, че още след първите получени сигнали за опит за измама, министър Румен Порожанов е издал указания до всички областни и общински служби по земеделие. Тя обясни, че служителите проследяват правото на наемодателя или арендодателя да сключи този договор, като се търси връзка със собственика. При липса на такава следва служителите да изискат от лицето, което внася договора необходимите допълнителни документи, доказващи връзката на собственика и наемодателя, който има или няма право да сключи този договор. При установени нередности, всички случаи се предават на районната прокуратура. „В постоянен контакт сме с нашите служители и гарантирам, че към момента няма регистрирани договори, за които не е доказана връзката със собственика“, каза заместник-министърът.

„Готова съм още на 1 септември в първия ден от работата на Народното събрание да внеса предложения и да настоявам за незабавни промени в Закона за арендата и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.“, каза омбудсманът.

По думите й, измамните схеми са възможни поради няколко причини. Първата е, практиката нотариусите да заверяват само подписи, но не и съдържанието на договорите за наем, което води до безпроблемно сключване на такива договори между две страни, които не са собственици на земята. Процедурата продължава в Агенцията по вписванията, където заради отпадането на изискването за представяне на скица на имота, в която фигурира името на собственика, става възможно вписването на договори от несобственици и без връзка със собственика. Накрая процедурата, отново чисто административно, минава и през земеделските служби, без да се изследва собствеността.

Манолова подчерта, че е изпратила препоръка до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, до председателя на Съвета на нотариусите при Нотариалната камара Димитър Танев, за да бъдат преустановени тези практики.

Тя добави, че и земеделското министерство е реагирало своевременно и министър Порожанов издава заповед, с която е преустановено вписването на такива договори за наем от общинските служби по земеделие.

Окончателното решение на проблема ще се случи след приемането на законодателни промени, които да направят невъзможни схемите и измамите със земеделски земи.

„Най-малкото, което може и трябва да се направи, е да се върне изискването за представяне на скица в  Агенцията по вписванията, така че да стане невъзможно  вписването на договори от несобственици и без връзка със собственика. Има нужда от едно по-детайлно уреждане на този вид поземлени отношения, защото тук стои въпросът за  т.нар. „бели петна“ -  това са земи, имоти и масиви, които биха станали лесна плячка на измамници, защото хората, собствениците или са в чужбина, или по други причини нямат връзка със земята", завърши Мая Манолова.