Цените на имотите във Великобритания с най-голям ръст от март 2016 г.

 Цените на имотите във Великобритания с най-голям ръст от март 2016 г.

През декември 2016 г. цените на имотите във Великобритания достигнаха най-високи нива от месец март.

Цените на жилищата се повишаваха средно с 1,7 на сто месечна база, като към края на годината средно бяха 222 484 паунда. Данните говорят за една положителна година, въпреки несигурността покрай вота за излизане от ЕС.

Цените на жилищата през последните три месеца на 2016 г. са били 2.5 на сто по-високи, отколкото в предходните три месеца. Цените в трите месеца до декември са с 6.5 на сто по-високи, отколкото същите три месеца на предходната година, сочат данните. Това е второ поредна увеличение на годишна база, но все пак не стига до върха, който беше реализиран през март 2016 г – с 10 на сто. Според експерти обаче годината приключва силно за британския пазар.

Към 2017 г. обаче трябва да се гледа с известни внимание, смятат те.

Бавният икономически растеж, натискът върху заетостта и свиване на покупателната способност,  се очаква да доведат до по – слабо търсене на жилища през 2017 г. Цените обаче ще да бъдат подкрепени от недостига на имоти за продажба, ниските обеми на строителство и ниските лихви. Като цяло, годишният ръст в цените се очаква да се забави до 1-4 процента до края на 2017 г.