Цената на земеделската земя се повиши с 4%

 Цената на земеделската земя се повиши с 4%

Цената на земеделската земя се е увеличила с 4% за година, показват данни на Националния статистически институт. През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв. Спрямо предходната година през 2016 г. увеличение е отчетено в цената на всички категории земя по начин на използване. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 19.4%, на овощните насаждения - с 11.3%, на лозята - с 9.1%, и на нивите - с 1.2%.

През 2016 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 157 лв. на декар. Тук е отчетено и най-голямо увеличение за декар - с 11.3%.

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., което е с 4.8% повече спрямо 2015 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 28.1%. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи - с 16.7%, и при лозята - с 13.9%.

По показател за цена за декар наета/арендувана земеделска земя, отново най-висока е тя в Североизточния район - 64 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3.7%.